INTERNATIONAL JOURNAL FOR STUDIES ON CHILDREN, WOMEN, ELDERLY AND PERSONS WITH DISABILITIES, VOL. 14, DECEMBER 2021

No.AuthorsTitlePage
1Rossaffie Bin IsmailPROGRAM DAN AKTIVITI WARGA EMAS SATU KAJIAN DI PUSAT AKTIVITI WARGA EMAS (PAWE) NEGERI KEDAH1-7
2Radiah Abdul Ghani; Nurul Syazwani Mohd. Nawi; Tengku Norbaya Tengku Azhar
KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE ON FEMALE SEXUAL DYSFUNCTION (MATI PUTIK) AMONG WOMEN IN KUANTAN, PAHANG8-14
3Shafizan Mohamed; Saodah Wok; Nur Shakira Mohd Nasir; Wan Norshira Wan Mohd GhazaliKANAK-KANAK, KEMISKINAN DAN LITERASI DIGITAL: KE ARAH MASA DEPAN DIGITAL YANG POSITIF15-22
4Mahfudzah Mahadzir; Siti Aishah HassanPOVERTY IN MARGINAL COMMUNITIES: FACTORS, CULTURES AND COUNSELING INTERVENTION STRATEGIES FOR THE POOR AND HOMELESS23-32
5Nurul Yasmin Nazri; Nazri HalimCABARAN PENJAJA KECIL WANITA DALAM ERA PANDEMIK COVID- 19 DI PERLIS33-40
6Rohaiza Rokis; Sh Fatimah Syed Hussein; Szariannie Sulaiman; Nor Faiza Mohd TohidMEMPERKASAKAN KEUSAHAWAN SOSIAL PRODUK MENSTRUASI BAGI MEMBASMI KEMISKINAN HAID41-47
7Salmah Topimin; Haslinda Hasan; Noor Fzlinda Fabeil; Beatrice Lim Fui YeeEMPOWERING SINGLE MOTHERS THROUGH INSTITUTIONAL SUPPORT: LESSONS FROM SINGLE MOTHERS IN SABAH48-56
8Siti Sarawati Johar; Mohamad Isa Amat; Raja Zirwatul Aida Raja IbrahimKORELASI BEKERJA DARI RUMAH DENGAN KEMURUNGAN, KEBIMBANGAN & STRES AHLI KELUARGA DI ERA PANDEMIK COVID-1957-63
9Hamid Mohamad @Asanar; Siti Marziah Zakaria; Jamiah Manap; Muhamad Ariff IbrahimPENCETUS UTAMA KONFLIK PERKAHWINAN SEPANJANG FASA PERTAMA PERKAHWINAN DALAM KALANGAN PASANGAN MUDA: KAJIAN KES SEMASA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP)64-68
10Abdul Halim Masnan; Seah Siok Peh; Azila AliasFUN LEARNING APPROACH IN READING, WRITING AND COUNTING AMONG ABORIGINAL STUDENTS PRIMARY SCHOOL69-73
11Ida Idayu Muhamad; Dayang Norulfairuz Abang Zaidel; Yanti Maslina Mohd Jusoh; Norhayati Pa’e; Zulkifli Khair; Hairudin Abdul MajidDEVELOPMENT OF A HIGH-ENERGY NUTRIENT-DENSE MEAL AS SUPPLEMENTARY FUNCTIONAL FOOD FOR IMPROVING PROBLEM OF STUNTED AND UNDER-NOURISHED CHILDREN74-83
12Masnizah Mohd; Siti Norul Huda Sheikh Abdullah; Wan Fariza Paizi@Fauzi;
Siti Baizura Mohd Yusof;
Atikah Kadri

PEMERKASAAN WANITA MELALUI PROGRAM WANITA MALAYSIA REVOLUSI INDUSTRI (IR4.0) BEBAS JENAYAH SIBER84-94
13Haryati HasanPERCERAIAN DALAM KALANGAN WANITA MELAYU TERENGGANU95-102
14Mashitah Abdul Mutalib; Fadhlina AliasREGULATING RETIREMENT VILLAGE IN MALAYSIA; THE WAY FORWARD103-108
15Nor Faiza Mohd. Tohit; Sh Fatimah AlZahrah Bt Syed Hussien; Szariannie Sulaiman; Rohaiza RokisKEMISKINAN HAID: KRISIS KESIHATAN AWAM YANG PERLU DIAKHIRI109-112
16Nadeeya ‘Ayn Umaisara Mohamad Nor; Amirah Azzeri; Mohamed Fakhri Abu Baharin; Nizam Baharom; Mohd Dzulkhairi Mohd Rani; Aza Sherin Mohamad Yusuff; Zairina A Rahman; Hafiz Jaafar; Tengku Amatullah Madeehah Tengku Mohd; Ahmad Taufeeq Bin Basri; Nadia Binti Yazid; Akmal Hisham Bin Shamshul Bahri
DETERMINING THE PREVALENCE OF FAMILY PLANNING (FP) UTILISATION AND ITS ASSOCIATED FACTORS AMONG ADULTS IN MALAYSIA: AN ONLINE SURVEY113-121
17Mua’azam Mohamad; Zuraidah Juliana Mohamad Yusoff; Yus'aiman Jusoh @ Yusoff; Fauziah Md. Jaafar; Noor Haifa ZolkipliPEMBANGUNAN MODUL RESOLUSI KONFLIK: SATU ANALISIS KEPERLUAN122-128
18Suhaida binti Mohd Amin; Mohd Faizal bin P. RameliMEMPERKASAKAN ASPEK PENJAGAAN KANAK-KANAK MELALUI BANTUAN KEWANGAN MAMPU MENINGKATKAN PENYERTAAN IBU BEKERJA DALAM PASARAN BURUH129-135
19Syed Lamsah Syed Chear; Mohd Zamri Yasin; Fazlina Ismail; Intan Shafiqah Shaidan; Muhammad Khairul Annuar Abd AjisPERANAN DAN TANGGUNGJAWAB MASYARAKAT TERHADAP RUMAH KEBAJIKAN KANAK-KANAK136-142
20Ila Nursalida Ali Amran; Zilal Binti Saari; Zety Azlin Elias; Nurul Atika Mohd Rosli
CABARAN KESEJAHTERAAN SURI RUMAH BERPENDIDIKAN TINGGI143-151
21Abidah Abdul GhafarHAK PENDIDIKAN UNTUK KANAK-KANAK DI MALAYSIA DALAM ERA PANDEMIK COVID-19152-159
22Nuruliza Roslan; Mohd Radzniwan A. Rashid; Nur Fariha Mohd Manzor; Faizul Helmi Addnan; Noor Eza Shazwana EliasTHE IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN’S NUTRITION AND THEIR SOLUTIONS: A REVIEW160-170
23Agnes Suganthi Thinakaran; Azanna Binti Ahmad Kamar; Sheila Gopal Krishnan; Lee Chee Chan; Suhaila Binti OmarSUPPORTING ORPHANED CHILDREN DUE TO COVID-19171-176
24Nor-Ina Kanyo; Ahmad Tarmizi Abdul Rahman; Norhuda Salleh; NurFitri Aida JamaliTOPOPHOBIA WANITA DI KAWASAN RUANG AWAM BANDAR DALAM ASPEK KESELAMATAN SURAU: SATU TINJAUAN AWAL DI ZON BANDAR SELAMAT SABAH177-186
25Khatijah OthmanCABARAN DAN IMPAK PANDEMIK COVID-19 TERHADAP INSTITUSI KEKELUARGAAN DI MALAYSIA187-196